Tuesday, January 3, 2012

Manusia Itu Pelupa

Manusia itu insan yang pelupa, seperti aku.

Kita lupa nikmat yang Dia beri.

Kita lupa dosa yang kita buat.

Kita lupa bersyukur kepada-Nya.

Sedih.

Maka, engkau (terutamanya aku) yang sentiasa mempunyai rakan untuk mengingatkan anda, berterima kasih kepada rakan, dan bersyukur kepad Dia.

No comments:

Post a Comment