Tuesday, November 8, 2011

Bagaimana Islam Hendak Maju Jika...

...kita terus menulis tanpa sumber autoritatif?

...kita meletakkan emosi dan kebiasaan dalam minda?

Sumber itu penting, untuk kesahihan.

Contohnya hadis, panjang sanad untuk mengetahui susur galur hadis itu.

Bukankah baik sedemikian?

Emosi dan kebiasaan itu, kadangkala mengkaburkan minda.

Kebenaran itu di luar batas emosi, di luar kebiasaan.

Maka untuk mencari kebenaran itu, letakkan kedua-dua itu di tepi.

No comments:

Post a Comment